DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lubelszczyzna. Szkolenia i płatne staże dla kobiet 45+: Pracownik Informacji Turystycznej

W Lubelskim Ośrodku Samopomocy trwa aktualnie nabór do ostatniej grupy w ramach projektu skierowanego do kobiet pozostających bez zatrudnienia z terenów wiejskich powiatów: chełmskiego, kraśnickiego, opolskiego, włodawskiego. Zajęcia będą odbywały się w okresie (około) lipiec - wrzesień 2011 w Kraśniku. Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Cezary Pachoł

2011-06-14, 09.29

W ramach projektu oferujemy:

 1. Poradnictwo zawodowe.
 2. Szkolenia do wyboru:
 • Profesjonalny Pracownik Informacji Turystycznej
 • lub Nowoczesny Menedżer NGO’s.
 1. Możliwość uzyskania certyfikatu z języka angielskiego City&Guilds.
 2. Warsztaty komputerowe.
 3. 3-miesięczne staże w organizacjach pozarządowych oraz punktach informacji turystycznej.
 4. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Uczestniczkom projektu przysługują dodatkowe świadczenia w postaci:

 • dodatku szkoleniowego w wysokości 4 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach,
 • stypendium dla osób odbywających staże,
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staż zawodowy,
 • zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną,
 • poczęstunek w trakcie szkoleń,
 • bezpłatne badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania szkolenia i stażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Biurze Projektu:
ul. Grodzka 14 (wejście od ulicy Ku Farze), 20-112 Lublin, pod numerem telefonu 81 52 52 707, www.wiedziec.info.

Jako zgłoszenie wystarczy dostarczyć (np. mailem lub pocztą) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2011-07-04 do 2011-09-30
organizator: Lubelski Ośrodek Samopomocy
adres: Grodzka 14, 20-112 Lublin, woj. lubelskie
tel.: 81 52 52 707, faks: 81 743 66 13
e-mail: biuro@wiedziec.info
www: http://www.wiedziec.info 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.