DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Rusza projekt „Wolontariusz Kultury plus”

Fundacja tu obok 15 listopada 2012 zaczyna spotkania w ramach "Programu Wolontariusz Kultury plus", programu adresowanego do dojrzałych mieszkańców Lublina, którzy chcą zamieniać świat na lepszy, zaczynając od swojego najbliższego otoczenia. W ramach projektu powstanie grupa wolontariuszy, którzy swoją aktywnością będą wspierać już dziejące się wydarzenia społeczne i kulturalne i tworzyć nowe. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Marta Kurowska

2012-11-06, 17.27

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 13 listopada.

Fundacja tu obok rozpoczyna realizację projektu Wolontariusz Kultury plus” adresowanego przede wszystkim do dojrzałych mieszkańców Lublina w wieku 50+. Idea projektu wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Ten projekt jest kontynuacją kończącego się właśnie programu Wolontariusz Kultury+ i echem programów Wolontariusz ESK 2016 i Wolontariusz Kultury, które prowadzone od trzech lat przez Warsztaty Kultury cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Celem projektu jest przygotowanie grupy osób, które chcą bez wynagrodzenia pracować na rzecz innych w szeroko pojętym obszarze kultury. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu planujemy:

  • warsztaty teoretyczno-szkoleniowe i spotkania integracyjne – w okresie od połowy listopada do marca, początkowo raz w tygodniu, w godzinach od 10 do 13.30;
  • szkolenia praktyczne, które będą obejmowały aktywny udział w przygotowaniu i realizacji wydarzeń kulturalnych, spacery tematyczne, wreszcie przygotowanie własnych projektów przez uczestników – w okresie od marca do czerwca 2013 r.;
  • zajęcia integracyjne w formie spotkań w „wirtualnej kawiarence wolontariusza”, wspólne wyjścia do teatru, muzeum, na wycieczki szkoleniowe – przez cały czas trwania projektu;
  • w maju – wycieczkę połączoną z piknikiem integracyjnym;
  • w czerwcu – podsumowanie, uroczyste zakończenie projektu i wręczenie certyfikatów Wolontariusz Kultury plus.

Projekt adresowany jest do osób dojrzałych i zakłada, że uczestnicy w wieku 50+ będą stanowili większość grupy. Do udziału zapraszamy jednak także osoby młodsze, stąd w nazwie projektu jest „plus”, a nie np. „dla Seniorów”.

Realizując program Wolontariusz Kultury plus, chcemy poszerzać grono odbiorców kultury, ułatwiać dostęp do kultury przez kierowane do konkretnych osób informacje o różnorodnych ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Chcemy wspierać potrzebę aktywności i interaktywności społecznej, artystycznej i intelektualnej uczestników. Chcemy wreszcie zapobiegać wykluczaniu części mieszkańców z uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Program będzie realizowany we współpracy z domami kultury „Skarpa” i „DDK Węglin” oraz z Warsztatami Kultury w Lublinie. Zakładamy, że po zakończeniu projektu nasi certyfikowani wolontariusze z jednej strony będą mogli pełnić rolę liderów grup nieformalnych, działających w swoim środowisku lokalnym, z drugiej – będą stanowili grupę, która zna się i wzajemnie wspiera w działaniach. Że będą kontynuować swoją aktywność społeczną i dobre relacje z fundacją tu obok.

Przewidujemy też tworzenie bazy Wolontariuszy Kultury plus, monitorowanie dalszej aktywności wolontariuszy, wspieranie ich w podejmowanych działaniach, tworzenie przyjaznej platformy wymiany pomysłów i dobrych praktyk.

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 13 listopada 2012 do godz. 20.00.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Domu Kultury „Skarpa” (ul. Przytulna 4), w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin (ul. Judyma 2a) i w Warsztatach Kultury (ul. Popiełuszki 5, 20-52 Lublin). Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest dostępnym na stronie fundacji tu obok: www.tuobok.pl .Wypełniony formularz trzeba wysłać na adres e-mail: , lub złożyć go osobiście w jednym z podanych miejsc. O wynikach rekrutacji zawiadomimy Państwa w dniu 14.11.2012

Ilość miejsc jest ograniczona. Mimo to – serdecznie zapraszamy!

Kontakt do koordynatora: Marta Kurowska, tel. 660 199 423, mail:

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Dom Kultury Skarpa, Przytulna, 20-534 Lublin, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2012-11-15 do 2013-06-30
organizator: Fundacja tu obok
adres: Popiełuszki 28H lok. 30, 20-052 Lublin, woj. lubelskie
tel.: 660-199-412, e-mail: zapraszamy@tuobok.pl
www: http://tuobok.pl 
źródło: Fundacja tu obok
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.