Lublin. Rusza projekt „Wolontariusz Kultury plus”
autor(ka): Marta Kurowska
Fundacja tu obok 15 listopada 2012 zaczyna spotkania w ramach "Programu Wolontariusz Kultury plus", programu adresowanego do dojrzałych mieszkańców Lublina, którzy chcą zamieniać świat na lepszy, zaczynając od swojego najbliższego otoczenia. W ramach projektu powstanie grupa wolontariuszy, którzy swoją aktywnością będą wspierać już dziejące się wydarzenia społeczne i kulturalne i tworzyć nowe. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 13 listopada.

Fundacja tu obok rozpoczyna realizację projektu Wolontariusz Kultury plus” adresowanego przede wszystkim do dojrzałych mieszkańców Lublina w wieku 50+. Idea projektu wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Ten projekt jest kontynuacją kończącego się właśnie programu Wolontariusz Kultury+ i echem programów Wolontariusz ESK 2016 i Wolontariusz Kultury, które prowadzone od trzech lat przez Warsztaty Kultury cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Celem projektu jest przygotowanie grupy osób, które chcą bez wynagrodzenia pracować na rzecz innych w szeroko pojętym obszarze kultury. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu planujemy:

Projekt adresowany jest do osób dojrzałych i zakłada, że uczestnicy w wieku 50+ będą stanowili większość grupy. Do udziału zapraszamy jednak także osoby młodsze, stąd w nazwie projektu jest „plus”, a nie np. „dla Seniorów”.

Realizując program Wolontariusz Kultury plus, chcemy poszerzać grono odbiorców kultury, ułatwiać dostęp do kultury przez kierowane do konkretnych osób informacje o różnorodnych ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Chcemy wspierać potrzebę aktywności i interaktywności społecznej, artystycznej i intelektualnej uczestników. Chcemy wreszcie zapobiegać wykluczaniu części mieszkańców z uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Program będzie realizowany we współpracy z domami kultury „Skarpa” i „DDK Węglin” oraz z Warsztatami Kultury w Lublinie. Zakładamy, że po zakończeniu projektu nasi certyfikowani wolontariusze z jednej strony będą mogli pełnić rolę liderów grup nieformalnych, działających w swoim środowisku lokalnym, z drugiej – będą stanowili grupę, która zna się i wzajemnie wspiera w działaniach. Że będą kontynuować swoją aktywność społeczną i dobre relacje z fundacją tu obok.

Przewidujemy też tworzenie bazy Wolontariuszy Kultury plus, monitorowanie dalszej aktywności wolontariuszy, wspieranie ich w podejmowanych działaniach, tworzenie przyjaznej platformy wymiany pomysłów i dobrych praktyk.

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 13 listopada 2012 do godz. 20.00.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Domu Kultury „Skarpa” (ul. Przytulna 4), w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin (ul. Judyma 2a) i w Warsztatach Kultury (ul. Popiełuszki 5, 20-52 Lublin). Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest dostępnym na stronie fundacji tu obok: www.tuobok.pl .Wypełniony formularz trzeba wysłać na adres e-mail: , lub złożyć go osobiście w jednym z podanych miejsc. O wynikach rekrutacji zawiadomimy Państwa w dniu 14.11.2012

Ilość miejsc jest ograniczona. Mimo to – serdecznie zapraszamy!

Kontakt do koordynatora: Marta Kurowska, tel. 660 199 423, mail:

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

miejsce: Przytulna, 20-534 Lublin, woj. lubelskie
organizator: Fundacja tu obok
adres: Popiełuszki 28H lok. 30, 20-052 Lublin, woj. lubelskie
tel.: 660-199-412, e-mail: zapraszamy@tuobok.pl
www: http://tuobok.pl 
źródło: Fundacja tu obok
data publikacji: 2012-11-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!